Бранд Halek
Арт.№ 20414
Наличност: В наличност
4.80 ЛВ
без ДДС: 4.00 ЛВ

Съдържание

Циперметрин- 0,2g/ 100g

Описание

Инсектицидни лентички за борба с хлебарки в жилищни помещения, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия с храни и др.

Инструкции за използване

Биоцида е готов за употреба. Поръсват се местата, където насекомите се развъждат, крият или преминават.
Интервал между обработките: 30-45 дни при необходимост. 

Инструкции за съхранение

На място, недостъпно за малки деца.

Препоръки за безопасност:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P391 Съберете разпиляното.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с нормативната уредба.
Да се прилага на места с добра вентилация. Да се избягва контакт с кожата и очите. 
Да се съхранява далеч от храни, напитки, фу­раж.

ВНИМАНИE

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!