Лични Данни

Благодарим за интереса Ви към нашата интернет страница и нашата фирма.

Администратор на личните Ви данни: „Евростар2004“ ЕООД

Интернет страница: https://eurostar2004.bg

Имейл: office@eurostar2004.bg

 

Ние защитаваме личните Ви данни при тяхната регистрация и обработване и при посещението Ви на нашата интернет страница, съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Ние обработваме следните лични данни, които получаваме от Вас в рамките на нашите бизнес отношения:

Към личните данни спадат Вашите персонални данни: име, адрес, данни за контакт, служебни данни, данни за поръчки (напр. нареждания за плащане), данни за дистрибуция, данни от регистри, информации от електронния Ви обмен с нашата група, резултати от обработването, които фирма „Евростар2004“ ЕООД сама генерира, както и данни, които са необходими за изпълнение на законови и регулаторни задължения. Не при всеки случай разполагаме с всички горепосочени данни.

Вашите данни вкл. личните данни от формуляра за контакт с цел обработване на запитването Ви се изпращат до нас чрез собствения ни мейл сървър, обработват се и се запаметяват. Без Вашето съгласие тези данни не се използват или предават. Без тези данни не може да обработим запитването Ви.

С използването на нашия формуляр за контакт Вие потвърждавате, че не сте дете, тоест в България сте навършили 14 години, или обаче е налице съгласие на законните Ви представители.

Обработването на личните данни се извършва въз основа на законовите разпоредби на Закона за телекомуникациите, както и на ЗЗЛД.

Ако за обработването на личните Ви данни е необходимо съгласието Ви, ние ги обработваме за съответната цел едва след Вашето изрично съгласие.

Ние ще Ви информираме съгласно нашите задължения за информиране (според Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)).

Личните Ви данни се съхраняват във всеки случай толкова време, колкото е необходимо за изпълнението на съответните цели. Извън това законово е предписано за какъв срок трябва да съхраняваме данните.